Dc. Motor Kollektörleri

dc motor kollektörleri

Dc. Motor Kollektörlerin (komütatör) yuvarlaklığı ve pürüzlüğü:

Sıfır veya yeni düzenlenmiş bir kollektör ortalama 20 µm. yuvarlaklığında olmalıdır. Bu ise Dc. Motor Kollektörlerinin µm.’de titreşimi anlamına gelmektedir. Çıkıntılı dilimlerin 1 µm.’den daha fazla büyük olmaması gerekmektedir. Yuvarlağın dışında yer alan yüksek frekansların daha küçük hareket genliğinde olması gerekir. Eğer bir üniversal motor yuvarlaklığı 5 µm’i geçiyorsa, kollektor çevresinin 1/10’nu geçmemelidir. En iyi kontak yüzeyinin sağlanabilmesi için kollektörün ortalama pürüzsüzlüğü (Rz) 2-4 µm. civarında olması gerekmektedir.

Dc. Motor Kollektörleri işletimi :
Komütatörler tornalanmış veya taşlanmış olabilirler. Elmas uçlu bir alet kullanılarak iyi bir yüzeyin elde edilebilmesi için kesimin düşük besleme yüzeyi tornalandıktan sonra iyice temizlenmesi gerekmektedir.
-Kesme hızı :100-120 m/min
-Kesme derinliği :0,05-0,1 mm
-Besleme hızı :30-50 µm/rev
Komütatörü bir bileme taşıyla ters yönde tornalayarak bilemek daha iyi sonuç elde etmenizi sağlar.EI ile bileylemek ise çok iyi sonuç vermez. Bu durum hem tecrübe ister, hem de acil durumlarda ya da makina kısa bir süre içinde durdurabiliyorsa düşünülmesi gerekir. Patinanın kalınlığını inceltmek için kauçuk cilalama çubuğu kullanılabilir, fakat bu işlem yanmış noktaları yok edemez.